KREŞ BİNASI

Her bir tesisin kendisine ayrılmış parseli üzerinde birbirinden bağımsız sanayi üretimi yapılabileceği tek bir bina türü hakimdir organize sanayi bölgelerine. İnşaatı hızlı ve düşük maliyetli olan bu üretim hali yapıları tüm sanayi bölgelerini aynılaştırır, çünkü malzemede ve mekansal kurguda pek değişkilik göstermezler. Tesislerin artan ihtiyacına göre daha fazla üretim alanı yaratmak amacıyla yenileri en basit şekilde birbiri ardına eklemlenir.
Aynı bölgede bulunan, farklı işlevlerinden dolayı biçimsel ve simgesel arayış içine giren diğer yapılar sanayi bölgesinin aynılaştıran ve yalnızlaştıran ortamında işlevsel ve de biçimsel olarak herhangi bir referans almadan varlığını sürdürüyor. Kreş yapısı önerisinde yukarıda bahsi geçen kendini ifade etme kaygısı olmayan hakim dokunun elemanlarının birer tasarım yapıtaşı olarak ele alınıp farklı işlevler ışığı altında yeniden biraraya getirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle kreş gibi sosyal mekanların yapının odak noktası olması gereken hizmet yapılarında bu yapıtaşlarının tek işlevlikten çıkıp çok yönlü ve etkileşimli birer aktöre dönüştüğünü görüyoruz.
0-2 yaş grubu, 3-6 yaş grubu ve yönetim kadrosu tek çatı altında toplanmıştır. Bu kullanıcılar yapı içerisinde hem bir biri ile iç sokaklar üzerinden iletişimde hem de kendine özel kapalı ve açık mekanları ile birbirinden bağımsız olabilmektedirler. Yönetim kısmı arsanın sokak cephesine doğru yönelerek kontrol odaklı işlevine uygun hareket eder. Bu kamusal giriş aksı geçildikten sonra bina tüm kullanıcıların odak mekanı olan çok amaçlı alana giriş verir. Kırık çatılı yapı formu ile işlevlerin farklı açılardan merkeze uzanması ile oluşturulmuştur bu orta mekan. Kütüphane, müzik ve sanat atölyeleri de buraya eklemlenmiştir ve yapı hareketinin mekansal olarak üçüncü boyutta ilerlemesinin başlangıcını tariflerler.
Bilinen dokunun dış kabuğundaki suskunluk iç mekanda çok sesli bir meydana dönüşmüştür.