KADİRLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Belediye hizmet binası ve kültür merkezi alanı Kadirli-Adana karayolununun şehir merkezi girişinde, Savrun Çayı kıyısı rekreasyon alanının odak noktasında yeralmaktadır.Alan Savrun Çayı kıyı alanı içinde rekreaktif alan olmaya aday iken, diğer taraftan Kadirli’ye geleni davet eder. Savrun Çayı ve Bülbül Deresi kıyısının birleşimi alanı bir  yarımada gibi tarifler.Kara ve su birbirine dolanmakta yaşamları katıştırmaktadır. Bu bağlamda proje alanı bildik kalıplardan sıyrılarak ayrışmaya başlar. Bina olmaya değil  ‘zemin’  olmaya ‘peyzaj ve peyzaj elamanı  ‘ olmaya  soyunur.Bulunduğu alanın farkında olarak mimari ile peyzaj sınır çizgilerini silikleştirir.Zira, yer bina değil; peyzaj olmak istediğini fısıldar gibi.  Suyun aşındırıcı  etkisi parseli bir yarımada gibi şekilendirirken , geriye  bıraktığı ‘kaya parçaları’  projenin ilham kaynağıdır.

Tüm bu veriler ışığında, proje fonksiyonuna uygun 3 kütleye ayrılmıştır.Bu bloklar  parkın birer elemanı olarak  düşünülmüştür.Bu üç blokta fonksiyon dağılımı,Belediye Başkanlığı bloku, Belediye Hizmet Bloku, Kültür Merkezi Bloku şeklinde düşünülmüştür. Mevcut kotlara bakıldığında Kamil Kara Caddesi +80 kotlarında bülbül deresi kıyısı ortalama + 77 kotlarında yeralmaktadır. Parselin +80 kotu yeşil kamusal alan olarak kullanılırken, bu kot  kamusal programı içinde barındıran +77 kotuna çatı olmaktadır. Böylelikle yapı rekreasyon alanları ve Kamil Kara Caddesi ile doğrudan ilişki kurar. Belediye Hizmet Bloklarına girişler +80 kotunda, Kültür Merkezi Girişi park alanı ile ilişkilendirilerek +77 kotunda yapılmıştır.+77 kotunda tüm bloklar birbirleriyle bağlanarak entegrasyon sağlanmıştır. Mimari ve peyzaj sınırlarını ortadan kaldırma ve ‘flulaştırma’ gayretine +77 kotunda  da devam edilmiştir.’Patika vari’ yollarla bağlanan binaların sınırları ‘su ögesi’ kullanılarak belirlenmiştir..Aynı zamanda park alanı peyzajı binaya kadar taşınmış olur.Bu ‘katıştırma ,sınırları yarı geçirgen yapma’ durumu projenin en büyük potansiyelidir.