2014

SAYISAL SANATLAR MÜZESİ MADRİD

DIGITAL ARTS MUSEUM MADRID The public displaying of contemporary artwork has become challenging in the context of space, and eventually a bigger challenge when digital methods are used. Vast surfaces for video projections, large areas for art installations and free space for the visitors to experience interactive and virtual artwork are preferable, all of these enhance the abstraction of the artistic content. As a consequence of spatial expansion the experience of art has evolved  into a collective activity. The artistic content may be virtual, abstract and isolated, but the tools that transfer  the content to the observing eye will constitute more and more part of the urban fabric and thus our everyday life. In the proposed design the street level and its surrounding firewalls are transformed into an urban envelope:  The borders between the building and the street  are erased; the museum building itself is detached from the ground and the neighbouring buildings; the "firewalls" turn into a projection canvas, the street level is accessible to its full extent as a "plaza". One enters a single holistic space offering  projection screens in all euclidian directions and plenty of spaces for installations. The hovering building is rationalized as a cube, hosting all the necessary components  of the museum; the first three floors reserved for exhibitions topped with an educational floor and a restaurant. The design seeks a spatial answer to the dense urban fabric. The urban space is expanded over the digital "plaza". It offers a niche, where the pedestrians can [...]

KAYSERİ TİCARET ODASI

KAYSERİ TİCARET ODASI Arsa yeni yapılaşma yoğunluklarının başladığı Kayseri’nin kuzey bölgesinin şehir merkezi ile olan arayüzünde yer almaktadır. Kent merkezine yakın olan konumuna rağmen arsanın cephe verdiği işlek Kocasinan caddesi kent ölçeğinde bir yaya iletişiminin kurulmasına engel olur. Hatta imar durumunda Karayolları’ndan dolayı ortaya çıkan 30 metrelik çekme mesafesi bu durumu daha küçük ölçekte vurgular niteliktedir. Komşu parsellerdeki yapılaşmalar incelendiğinde (Otel ve Sanayi Odası binaları) barındırdıkları işleve en kısa yoldan cevap verebilen kendine yeter nitelikte yapılar olduğunu görüyoruz. Ticaret odası binasında amaçlanan ise ilk bakışta içe dönüklüğü tetikleyen bir bariyer gibi algılanabilecek bu kentsel arayüze arsa ölçeğinde programın doğasındaki çok çeşitlilikten çıkabilecek farklı mekan kurguları yardımı ile yanıtlar aramaktır. Program alışılagelmiş işlevlerden farklı olduğunu düşündüğümüz çok amaçlı meclis salonu ve halka açık kullanılabilecek bir restoranı barındırmaktadır. Mekana yönelik ilk düşünce hamlesinde bu iki işlevi zemin kata oturan bir hizmet kütlesini bazalaştırarak yüksek kota taşımak akla gelmiştir, fakat hem hacimsel niceliği hem de kamusal niteliği düşeyde ardı ardına gelecek işlev gruplarının amaçlanan ilginç iç arayüzlerinin oluşumuna olanak vermeyeceği anlaşılmıştır. Toplanma alanlarının ve restoran işlevinin zemin kotla olan teması sayesinde hizmet ve idari ofis alanlarının yine kompakt bir kütle içerisinde yüksek kota taşınması sağlanmıştır. Kompakt ofis kütlesinin, arkasında bırakmış olduğu mekan ise tüm işlevlerin düğümlendiği çok cepheli bir vakum haline gelmiştir. Dışa dönük mekanların zemin kotunda biraraya gelmesi parsel ölçeğinde ikincil iletişim mekanlarını doğurur (hem rastlantısal/esnek, arka bahçede kahve molası gibi; hem de programlı, geçiş mevsimlerinde etkinliğin dışarıya taşması gibi). Bu sayede engel gibi görünen çekme mesafesi peyzajın iç mekanla arasındaki sınırlarının [...]

İMMED TASARIM ÖNERİLERİ

STONE X Mobilya üretiminde kullanılan alışılagelmiş malzemelerde ürün tek bir kalıptan dökülmediği sürece birleştirici eleman kullanılmadan son ürün elde edilemez. Yerine göre çift komponentli yapıştırıcı, cıvata vs. olur bu birleştirici; zamanla da ana bileşenler kusacaktır bu birleştiriciyi. Pek de hafif olmayan taşın bu “pek de hafif olmama” özelliği sayesinde birleştiriciye gerek kalmayacaktır. Amaç “taş üstüne taş koymak”tır sadece. Doğal taş plakların olabildiğince az müdahale ile şekillendirilmesi ve montaj elemanı olmadan iç içe geçmesi ile oluşan iç mekan ve/veya dış mekan mobilya birimidir. STONE X, 60*40*2,4 cmlik 2 tablanın bir birine geçmesi ile oluşan bu birim; dergilik olarak kullanılır, ya da üstüne gelecek masif ahşap/taş plakla sehpaya ve birden fazla sehpanın yanyana gelmesi ile çoklu sistemlere, esnek bir ürün serisine dönüştürülür. Muğla newyork, marmara Equator mermerleri tasarımda öngörülen doğaltaş malzemelerdir. SESTAŞI Telefonlar teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması ile işlevini artık iletişim aracı olmanın ötesine taşıdı. Bedenimize neredeyse şekil verecek kadar yakın temas halinde ve her geçen gün eklenen bir özellik ile hayatımızı ve kültürel davranışlarımızı yönlendirmeye devam ediyor. İnsan aklının eseri bu ürünün bu denli güçlü sosyokültürel etkilerinin olmasının yanında onu zayıf kılan yadsınamayacak bir özelliği vardır; fanilik... Kablolu iletişim aygıtı olmak ile düşüncelerin etkileşimli aktarıldığı bireysel varoluşla toplumsal biraradalığın arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir kavram olma arasındaki yolculukta anlık beliren bir   kesittir o. Bu yüzden binlerce yıllık medeniyet tarihinde insana tanıklık etmiş olan malzeme yardıma gelecektir;  TAŞ. “Muğla Newyork”mermerinden iki parça olarak üretilir. Kaynağından çıkacak ses iki taşın birleşimi ile oluşan konik boşluk sayesinde çoğalıp duyulacaktır. Kimbilir; tıpkı milyonlarca yıl gizemini kayanın [...]