Ofis

KAYSERİ TİCARET ODASI

KAYSERİ TİCARET ODASI Arsa yeni yapılaşma yoğunluklarının başladığı Kayseri’nin kuzey bölgesinin şehir merkezi ile olan arayüzünde yer almaktadır. Kent merkezine yakın olan konumuna rağmen arsanın cephe verdiği işlek Kocasinan caddesi kent ölçeğinde bir yaya iletişiminin kurulmasına engel olur. Hatta imar durumunda Karayolları’ndan dolayı ortaya çıkan 30 metrelik çekme mesafesi bu durumu daha küçük ölçekte vurgular niteliktedir. Komşu parsellerdeki yapılaşmalar incelendiğinde (Otel ve Sanayi Odası binaları) barındırdıkları işleve en kısa yoldan cevap verebilen kendine yeter nitelikte yapılar olduğunu görüyoruz. Ticaret odası binasında amaçlanan ise ilk bakışta içe dönüklüğü tetikleyen bir bariyer gibi algılanabilecek bu kentsel arayüze arsa ölçeğinde programın doğasındaki çok çeşitlilikten çıkabilecek farklı mekan kurguları yardımı ile yanıtlar aramaktır. Program alışılagelmiş işlevlerden farklı olduğunu düşündüğümüz çok amaçlı meclis salonu ve halka açık kullanılabilecek bir restoranı barındırmaktadır. Mekana yönelik ilk düşünce hamlesinde bu iki işlevi zemin kata oturan bir hizmet kütlesini bazalaştırarak yüksek kota taşımak akla gelmiştir, fakat hem hacimsel niceliği hem de kamusal niteliği düşeyde ardı ardına gelecek işlev gruplarının amaçlanan ilginç iç arayüzlerinin oluşumuna olanak vermeyeceği anlaşılmıştır. Toplanma alanlarının ve restoran işlevinin zemin kotla olan teması sayesinde hizmet ve idari ofis alanlarının yine kompakt bir kütle içerisinde yüksek kota taşınması sağlanmıştır. Kompakt ofis kütlesinin, arkasında bırakmış olduğu mekan ise tüm işlevlerin düğümlendiği çok cepheli bir vakum haline gelmiştir. Dışa dönük mekanların zemin kotunda biraraya gelmesi parsel ölçeğinde ikincil iletişim mekanlarını doğurur (hem rastlantısal/esnek, arka bahçede kahve molası gibi; hem de programlı, geçiş mevsimlerinde etkinliğin dışarıya taşması gibi). Bu sayede engel gibi görünen çekme mesafesi peyzajın iç mekanla arasındaki sınırlarının [...]

KADİRLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

KADİRLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI Belediye hizmet binası ve kültür merkezi alanı Kadirli-Adana karayolununun şehir merkezi girişinde, Savrun Çayı kıyısı rekreasyon alanının odak noktasında yeralmaktadır.Alan Savrun Çayı kıyı alanı içinde rekreaktif alan olmaya aday iken, diğer taraftan Kadirli'ye geleni davet eder. Savrun Çayı ve Bülbül Deresi kıyısının birleşimi alanı bir  yarımada gibi tarifler.Kara ve su birbirine dolanmakta yaşamları katıştırmaktadır. Bu bağlamda proje alanı bildik kalıplardan sıyrılarak ayrışmaya başlar. Bina olmaya değil  'zemin'  olmaya 'peyzaj ve peyzaj elamanı  ' olmaya  soyunur.Bulunduğu alanın farkında olarak mimari ile peyzaj sınır çizgilerini silikleştirir.Zira, yer bina değil; peyzaj olmak istediğini fısıldar gibi.  Suyun aşındırıcı  etkisi parseli bir yarımada gibi şekilendirirken , geriye  bıraktığı 'kaya parçaları'  projenin ilham kaynağıdır. Tüm bu veriler ışığında, proje fonksiyonuna uygun 3 kütleye ayrılmıştır.Bu bloklar  parkın birer elemanı olarak  düşünülmüştür.Bu üç blokta fonksiyon dağılımı,Belediye Başkanlığı bloku, Belediye Hizmet Bloku, Kültür Merkezi Bloku şeklinde düşünülmüştür. Mevcut kotlara bakıldığında Kamil Kara Caddesi +80 kotlarında bülbül deresi kıyısı ortalama + 77 kotlarında yeralmaktadır. Parselin +80 kotu yeşil kamusal alan olarak kullanılırken, bu kot  kamusal programı içinde barındıran +77 kotuna çatı olmaktadır. Böylelikle yapı rekreasyon alanları ve Kamil Kara Caddesi ile doğrudan ilişki kurar. Belediye Hizmet Bloklarına girişler +80 kotunda, Kültür Merkezi Girişi park alanı ile ilişkilendirilerek +77 kotunda yapılmıştır.+77 kotunda tüm bloklar birbirleriyle bağlanarak entegrasyon sağlanmıştır. Mimari ve peyzaj sınırlarını ortadan kaldırma ve 'flulaştırma' gayretine +77 kotunda  da devam edilmiştir.'Patika vari' yollarla bağlanan binaların sınırları 'su ögesi' kullanılarak belirlenmiştir..Aynı zamanda park alanı peyzajı binaya kadar taşınmış olur.Bu 'katıştırma ,sınırları yarı geçirgen yapma' durumu projenin en büyük potansiyelidir.

ADESSO OFİS

ADESSO OFİS Adesso Türkiye bilgi teknolojileri firması için Maslak Olive Plaza'da 400 m²'lik ofis alanı mobil çalışma gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

SMARTSHORE OFİS

SMARTSHORE OFİS Smartshore Ar-Ge projelerinin yapılacağı 400 m²'lik ek ofis alanının dinlenme alanı ve özel saklama dolapları ile beraber tasarlanması.

3TEKS

3TEKS Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konumlanmış olan medikal tekstil üretim tesisi için MB Holding'e üç farklı tak tasarımı içeren bir sunum hazırlanmıştır.