KAYSERİ TİCARET ODASI

Arsa yeni yapılaşma yoğunluklarının başladığı Kayseri’nin kuzey bölgesinin şehir merkezi ile olan arayüzünde yer almaktadır. Kent merkezine yakın olan konumuna rağmen arsanın cephe verdiği işlek Kocasinan caddesi kent ölçeğinde bir yaya iletişiminin kurulmasına engel olur. Hatta imar durumunda Karayolları’ndan dolayı ortaya çıkan 30 metrelik çekme mesafesi bu durumu daha küçük ölçekte vurgular niteliktedir. Komşu parsellerdeki yapılaşmalar incelendiğinde (Otel ve Sanayi Odası binaları) barındırdıkları işleve en kısa yoldan cevap verebilen kendine yeter nitelikte yapılar olduğunu görüyoruz. Ticaret odası binasında amaçlanan ise ilk bakışta içe dönüklüğü tetikleyen bir bariyer gibi algılanabilecek bu kentsel arayüze arsa ölçeğinde programın doğasındaki çok çeşitlilikten çıkabilecek farklı mekan kurguları yardımı ile yanıtlar aramaktır.

Program alışılagelmiş işlevlerden farklı olduğunu düşündüğümüz çok amaçlı meclis salonu ve halka açık kullanılabilecek bir restoranı barındırmaktadır. Mekana yönelik ilk düşünce hamlesinde bu iki işlevi zemin kata oturan bir hizmet kütlesini bazalaştırarak yüksek kota taşımak akla gelmiştir, fakat hem hacimsel niceliği hem de kamusal niteliği düşeyde ardı ardına gelecek işlev gruplarının amaçlanan ilginç iç arayüzlerinin oluşumuna olanak vermeyeceği anlaşılmıştır. Toplanma alanlarının ve restoran işlevinin zemin kotla olan teması sayesinde hizmet ve idari ofis alanlarının yine kompakt bir kütle içerisinde yüksek kota taşınması sağlanmıştır. Kompakt ofis kütlesinin, arkasında bırakmış olduğu mekan ise tüm işlevlerin düğümlendiği çok cepheli bir vakum haline gelmiştir.
Dışa dönük mekanların zemin kotunda biraraya gelmesi parsel ölçeğinde ikincil iletişim mekanlarını doğurur (hem rastlantısal/esnek, arka bahçede kahve molası gibi; hem de programlı, geçiş mevsimlerinde etkinliğin dışarıya taşması gibi). Bu sayede engel gibi görünen çekme mesafesi peyzajın iç mekanla arasındaki sınırlarının kalkmasını sağlar. Bu kurgu genişleyen bir saçak ile vurgulanır. Yapısal olarak bazen çatı, bazen de korunaklı dış mekanlar oluşturan bir sundurmadır bu. İç ve dış arasıdaki akış binanın kendi içinde de peyzajlar oluşturmasını özendirmiştir.